Следни часови

по Драма

Театар БОЕМИ континуирано организира повеќе видови на едукативни програми и настава по драма, театар, танц и различни видови на изведувачки уметнички дисциплини. Пријавате се и влезете во волшебниот свет на творештво и уникатна креација.

 
Актерска игра & Драма

„Зрното на улогата„, моќта на трансформацијата, процесот на градење на ликот и создавањето на човеков дух на улогата и нејзиното материјализирање на сцената во убав облик е наш приоритет во едукацијата на театарските уметници. 

 
Пеење & Танц

Современиот театар го користи вкупниот творечки органон на актерот и квалитетното развивање на вокалните способности придружено со комплетно развиено телесно присуство на сцената е клучно за успех во изведувачката индустрија. 

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIN
  • YouTube
  • Twitter