ПРОГРАМСКИ ИЗВЕШТАИ И ЗАВРШНИ СМЕТКИ

Согласно принципите на транспарентно работење, Театар БОЕМИ - Скопје ги објавува завршните сметки и програмските извештаи за изминиатите пет години. Кликнете на ликот и ќе го отворите документот во PDF

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIN
  • YouTube
  • Twitter